Редакційний штат

Головний редактор:

ДОДОНОВ Роман Олександрович – завідувач відділу історичних пам’яток і культурної спадщини Науково-дослідного інституту українознавства (далі НДІУ), доктор філософських наук, професор.

 Відповідальний секретар редколегії:

ЯТЧЕНКО Анатолій Дмитрович – завідувач відділу інформаційного забезпечення та наукових комунікацій НДІУ, кандидат філософських наук, доцент.

Члени редколегії:

БЕВЗ Тетяна Анатоліївна – головний науковий співробітник відділу соціально-політичної історії Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України, доктор історичних наук, професор;

ВАРВОНІС Маноліс Георгіос декан Факультету класичних і гуманітарних наук Університету Демокріта (м. Комотіні, Греція), доктор історичних наук, професор;

ГАВРИЛЮК Надія Оксентіївна провідний науковий співробітник відділу історичних пам’яток і культурної спадщини НДІУ, доктор історичних наук, старший науковий співробітник;

ЗАГОРСЬКИЙ Криштоф – науковий співробітник Центру соціологічних досліджень, Академія Леона Козмінського (м. Варшава, Польща), доктор соціологічних наук, професор;

КАГАМЛИК Світлана Романівна – провідний науковий співробітник відділу філософії та геополітики НДІУ, доктор історичних наук, професор;

КАЗАКЕВИЧ Ольга Михайлівна – завідувачка лабораторії історичних наук Національного центру «Мала академія наук України», доктор історичних наук, професор;

КРАСНОДЕМСЬКА Ірина Йосипівна – завідувач відділу історико-правових і теоретико-методологічних проблем українознавства НДІУ, кандидат історичних наук;

КРИСАЧЕНКО Валентин Семенович – завідувач відділу військово-патріотичного виховання НДІУ, доктор філософських наук, професор;

ЛОЗКО Галина Сергіївна – провідний науковий співробітник відділу української етнології НДІУ, доктор філософських наук, професор;

МАТЕРА Марчин – науковий співробітник археологічного факультету Варшавського університету (Польща), кандидат історичних наук;

МЕРУНКА Войтех – професор факультету економіки та менеджменту Чеського університету наук про життя, (м. Прага, Чехія), доктор інженерних наук, доцент;

МОРОЗОВА Ольга Станіславівна ад’юнкт кафедри історичної антропології та методології історії Ягеллонського університету, Краків, Польща, доктор історичних наук, доцент;

НАСТОЯЩА Катерина Василівна – кандидат соціологічних наук, доцент, завідувачка відділу філософії та геополітики НДІУ;

ПРЕПОТЕНСЬКА Марина Петрівна – науковий співробітник Університету Сорбони, (м. Париж, Франція), доктор філософських наук, професор;

САУХ Петро Юрійович – дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України, доктор філософських наук професор;

СТАДНИК Микола Миколайович – професор кафедри філософії та релігієзнавства Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор;

ТАРАСЕНКО Микола Олександрович – науковий співробітник факультету Азії та Близького Сходу Оксфордського університету (Велика Британія), доктор історичних наук, старший науковий співробітник;

ЧЕПУРКО Гульбаршин Іскаківна – завідувач відділу соціальної експертизи Інституту соціології НАН України, доктор соціологічних наук, провідний науковий співробітник;

ЧЕРНЕЦЬ Василь Гнатович – директор НДІУ, доктор філософії, професор;

ЯТЧЕНКО Володимир Феодосійович – завідувач відділу культурології НДІУ, доктор філософських наук, професор.