Українська ідентичність: онтологічні підстави та сутнісні риси

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2786-8818.1(1).2023.291947

Анотація

Звернення до феномену української ідентичності як мультиверсуму національних цінностей, об’єктивної онтологічної реальності, невід’ємної складової європейської цивілізації набуває важливого значення в інституалізації духовно-практичної парадигми нашого прагнення до свободи і незалежності. Українська національна ідентичність ґрунтується на архетипових началах людського буття. Це феномен системний та багаторівневий, котрий уособлюється в низці різночинних критеріїв: біосферних, геологічних, антропологічних, цивілізаційних, етнічних, політичних та ін. У цьому контексті визначальними є такі виміри української ідентичності: антропологічний код, територія (простір життя), геополітична визначеність, життєдіяльність, культура та політика (держава). Ідентичність базується на сприйнятті та розумінні власної землі, сім’ї, мови і культури як рідної та єдиної. До безперечних позитивних тенденцій суспільного розвитку слід віднести зміцнення української політичної нації. Її формують український етнос і всі національні меншини країни. Спільним для всіх є громадянство України – держави, яку вони творять для себе, для захисту прав та свобод кожного з членів суспільства, національних інтересів країни загалом. Соборність постає онтологічною підвалиною створення національної держави як гаранта самозбереження нації та необхідних політичних, економічних, соціальних та інших умов для її розвитку та утвердження у міжнародному співтоваристві. Ідентичність на рівні державної політики означає спроможність органів державної влади таким чином організувати колективну дію, щоб уможливити гарантоване протистояння реальним та потенційним агресорам. Світоглядним орієнтиром суспільної консолідації в Україні є національна ідея, що визначатиме державотворчі пріоритети суспільно-політичного життя, ґрунтованого на громадянських засадах. Засадничою рисою української національної ідеї є її творчий характер. Це мотивується необхідністю налагодження конструктивного діалогу між традиційними для українського суспільства цінностями і культурними інноваціями, які проникають із глобалізаційними процесами.

Біографія автора

Валентин Крисаченко, Науково-дослідний інститут українознавства

доктор філософських наук, професор, завідувач відділу військово-патріотичного виховання НДІУ

Посилання

GOLUBETS, M., comp. (1993). The Great History of Ukraine: In 2 Volumes. (1993). Vol I. Kyiv: Globus, 352 p. [in Ukr.]

HIEROMONK EUSTRATIUS (ZORIA). (2002). Historical and Canonical Prerequisites for the Unification Council of June 25–26, 1992. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), Vol. 4. Kyiv, pp. 193–196. [in Ukr.]

KRYSACHENKO, V. (1997). Ukrainian Studies: A Chrestomathy-Textbook: In 2 books. Book 2. Kyiv : Lybid, 464 p. [in Ukr.]

KRYSACHENKO, V. (2002). Ukraine as a Geopolitical Reality. Ukrainian Studies Studios. Chrestomathy. Issue I. Kyiv, pp. 12-65. [in Ukr.]

KRYSACHENKO, V. (2006). History of Ukrainian Philosophy. A Textbook-Handbook. Kyiv : MP Lesia, 468 p. [in Ukr.]

LYPYNSKYI, V. (1926). Letters to the Brothers Bread Makers. About the Idea and Organization of Ukrainian Monarchism. Written in 1919-1926. Wien: Buchdruckerei CARL HERRMANN. XLVIII+580 p. [in Ukr.]

OHIENKO, I. (1995). History of the Ukrainian Literary Language. Kyiv: Lybid, 296 p. [in Ukr.]

PASTERNAK, Ya. (1961). Archeology of Ukraine. Primitive, Ancient and Medieval History of Ukraine According to Archaeological Sources. Toronto: Taras Shevchenko Scientific Society, 791 p. [in Ukr.]

POPOVYCH, M. (1997). Europe – Ukraine – Right and Left. Kyiv: Center for Civic Education “Kyiv Brotherhood”, 108 p. [in Ukr.]

KACHURENKO, Yu., comp. (1992). International Treaties of Ukraine, Declarations, Documents. 2nd ed. Kyiv: Yurinform, 199 p. [in Ukr.]

Attitude of Citizens to the Accession of Ukraine to the European Union (March 2021). [online] Available at: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/stavlennia-gromadian-do-vstupu-ukrainy-do-yevropeiskogo-soiuzu-berezen-2021r [Accessed 23 March 2021]. [in Ukr.]

ULIANOVSKA, S., comp. (1993). Ukrainian Culture: Lectures Edited by Dmytro Antonovych (1993). Kyiv: Lybid, 592 p. [in Ukr.]

Ukrainian Society and European Values: Report Based on the Results of Sociological Research. (2017). Kyiv: Gorshenin Institute. 42 p. [in Ukr.]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-29

Номер

Розділ

Філософія та методологія українознавства