Виробництво залізної зброї для полків і сотень Війська Запорозького на древлянській землі (XVII–XVIII ст.)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2786-8818.1(1).2023.292993

Анотація

У статті зроблено спробу поєднати дослідження виробництва заліза на основі архівних матеріалів комплексної експедиції 1932 р. під керівництвом Олександра Оглоблина та шляхи забезпечення зброєю сотень і полків Війська Запорозького на Древлянській землі. Українська козацько-гетьманська держава XVII–XVIII ст., що була збудована на давніх українських традиціях родоплемінного ладу, мала власний адміністративний сотенно-полковий поділ. Полк і сотня в ньому виступали одночасно як військовий підрозділ, територіальна одиниця, фінансовий та судовий округ. При цьому Військо Запорозьке являло собою військову та державно-політичну автономію спочатку в складі Речі Посполитої (від Зборівської угоди 1649 р. до Переяславської ради 1654 p.), а потім у складі московської держави (царства й імперії) – від січня 1654 р. (Переяславської ради) і до ліквідації сотенно-полкової адміністрації Лівобережної України у вересні 1781 р. та впровадження поділу цієї території на намісництва (губернії) з січня 1782 р. У цьому дослідженні ми спробували виявити рудні, які могли забезпечувати сотні та полки козаків зброєю та іншими виробами під час Визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького. Питання відновлення основних галузей промисловості Древлянського краю після революції 1917–1918 рр. постало у період відбудови радянської України. На початку 1922 р. Спілкою гірників Волині було запропоновано відродження залізоробної та металургійної промисловості. У радянські часи це не було здійснено, але за доби незалежності старі галузі поліської промисловості на терені Правобережного Полісся можуть зміцнюватися з перспективою їх подальшого потужного розвитку.

Біографія автора

Олексій Трачук, Науково-дослідний інститут українознавства

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу культурології НДІУ

Посилання

ABROSKIN, P., KRYVOSHEIA, V., STASENKO, O. (2004). Kyiv Cossack Region: People and Destinies. Kyiv, 182 p. [in Ukr.]

Acts of South-Western Russia. Vol. 3, p. 210. [in Ukr.]

ANISIMOV, Yu. (1978). History of the Study and Use of the Iron Ore Base of Ukraine (1861–1917). [A thesis for Candidate of Sciences degree in History], 59 p. [in Ukr.]

ANTONOVYCH, V. (1863). Study of the Cossacks Based on Acts from 1500 to 1648. Kyiv, 432 p. [in Ukr.]

APANOVYCH, O. (1969). Armed Forces of Ukraine of the First Half of the 18th Century. Kyiv, 221 p. [in Ukr.]

Acts of South-Western Russia. P. 3. Vol. 4., p. 490. [in Ukr.]

BALABUSHEVYCH, T. (1991). Territorial Boundaries of Right-Bank Cossack Regiments (Second Half of the 16th – Beginning of the 18th Century). Problems of Historical Geography of Ukraine: Collection of Scientific Works. Kyiv, pp. 23–32. [in Ukr.]

VYNAR, L. (1964). Beginnings of the Ukrainian Register Cossacks. Ukrainskyi istoryk (Ukrainian Historian), № 23, pp. 12–17. [in Ukr.]

HNYP, P. (1956). Development of Metallurgy in Ukraine in the 17th and 18th Centuries. Essays on the History of Technology, Vol. 3, Kyiv, pp. 75–94. [in Ukr.]

HOLOBUTSKYI, V. (1994). Zaporozhian Cossacks. Kyiv, 539 p. [in Ukr.]

HOROBETS, V. (2017). The Dawn of the Ukrainian State. Kharkiv, 448 p. [in Ukr.]

HRUSHEVSKYI, M. (1892). Public Movement in Ukraine-Russia in the 13th Century. ZNTSh (Notes of Taras Shevchenko Scientific Society), Vol. II, Lviv, pp. 16–17. [in Ukr.]

HRUSHEVSKYI, M. (1891). Essay on the History of Kyiv Land from the Death of Yaroslav to the End of the 14th Century. Kyiv, pp. 450–463. [in Ukr.]

DAN, O. (2004). Cossacks of the Bratslav Region in the Struggle for Freedom and Independence (1648–1676). Kyiv, 288 p. [in Ukr.]

DASHKEVYCH, N. (1876). Bolokhov Land and its Significance in Russian History. Proceedings of the III Archeological Conference in Kyiv. Kyiv, Vol. 2, p. 69. [in Ukr.]

DIADYCHENKO, V. (1959). Essays on the Social and Political System of the Left Bank Ukraine at the End of the 17th – Beginning of the 18th Centuries. Kyiv, 532 p. [in Ukr.]

ZARUBA, V. (2007). Administrative and Territorial Structure and Administration of the Zaporizhzhian Host in 1648–1782. Dnipro, 380 p. [in Ukr.]

History of Cities and Villages of the Ukrainian SSR: Zhytomyr Region. (1973). Kyiv, pp. 423–537. [in Ukr.]

History of Cities and Villages of the Ukrainian SSR: Kyiv Region. (1973). Kyiv, pp. 718–727. [in Ukr.]

KAMANIN, I. (1894). Problem of the Cossacks up to the Time of B. Khmelnytskyi. Kyiv, 179 p. [in Ukr.]

KOVALENKO, L. (1965). Events of the Liberation War of the Ukrainian People and the Struggle for the Reunification of Ukraine with Russia in Eastern Volyn. Scientific Notes of Zhytomyr Pedagogical Institute. Kyiv, Vol. 2, pp. 24. [in Ukr.]

KOZIUBA, V. (2016). Ancient Fortifications of the North of Kyiv Polissia. Study of Kyiv Polissia. Kyiv, p. 54. [in Ukr.]

KRYPIAKEVYCH, I. (1966). Administrative Division of Ukraine 1648– 654 pp. Historical Sources and their Use. Kyiv, Vol. 2. [in Ukr.]

LAZAREVSKYI, A. (1903). Historical Sketch of the Area that was a Part of the Poltava Regiment. Kievskaia starina (Kyiv Antiquity), Vol. 81. Apr., pp. 97–107. [in Ukr.]

Samovidets Chronicle. (1971). 2nd ed. Kyiv, p. 19. [in Ukr.]

Materials on the History of the USSR: Documents on the History of Metallurgy of Left Bank Ukraine in the 18th Century. Moscow, T. V, p. 132. [in Rus.]

MOVCHANIVSKYI, T. (1935). Raikovets Settlement of the 11th–13th Centuries. Scientific Notes of the Institute of History of Material Culture. Book 5–6. Kyiv, pp. 151, 155–156. [in Ukr.]

MOVCHANIVSKYI, T. Raikovetske Feudal Settlement (Manuscript of Monograph). Scientific Archive of the Institute of Archeology of the National Academy of Sciences of Ukraine, Fund. 20, Case 11, p. 184–192, 195. [in Ukr.]

Scientific Archive of the Institute of Archeology of the National Academy of Sciences of Ukraine, Fund. 20, Case 14, p. 28. [in Ukr.]

OHLOBLIN, O. Industry of the Right Bank Polissia in the Past and Present: Scientific Report of the Expedition for 1932. Scientific Archive of the Institute of Archeology of the National Academy of Sciences of Ukraine, Descr. 3, Case 220, p. 25. [in Ukr.]

OHLOBLIN, O. Extracts and Notes on the Work of the Expedition to Research the History of the Industry of the Right Bank Polissia. Central State Archive of Supreme Bodies and Government of Ukraine. Fund. 3561, Descr. 1, Case 313, pp. 1–5. [in Ukr.] [in Ukr.]

OHLOBLIN, O. Metallurgy of the Right Bank of Ukraine of the 16th–19th Centuries. Central State Archive of Supreme Bodies and Government of Ukraine. Fund 3561, Descr. 1, Case 86, p. 191. [in Ukr.]

OHLOBLIN, O. Essay on the History of the Iron Ore and Metallurgical Industry in the Right Bank Polissia. Central State Archive of Supreme Bodies and Government of Ukraine. Fund 3561, Descr. 1, Case 94, pp. 134–213. [in Ukr.]

OHLOBLIN, O. (1948). Khmelnytsk Region and the Iron Ore Industry of Right Bank Ukraine. Notes of T. Schevchenko Scientific Society. Munich. Vol. 156. P. 129. [in Ukr.]

PANIBUDLASKA, A., KANTSELIARUK, B. (1993). History of Ukrainian Weapons. Kyiv, pp. 49–50. [in Ukr.]

SERHIICHUK, V. (1996). Army of Khmelnytskyi. Kyiv, p. 21. [in Ukr.]

SLABCHENKO, M. (1909). Little Russian Regiment in Administrative Terms. Historical and Legal Essay. Notes of Historical and Philological Faculty of Imperial Novorossiisk University. Odessa, Issue 1, p. 22. [in Ukr.]

STRISHENETS, M. (1991). History of Iron and Steel Industries of Ukraine. Kyiv, p. 15. [in Ukr.]

STRISHENETS, O., STRISHENETS, M. (2015). Economic Principles of Iron Smelting Production in the Volyn Voivodeship (Second Half of the 16th–Middle of the 17th Centuries). Economic Journal of Lesia Ukrainka East European National University. Lutsk, pp. 5-7. [in Ukr.]

TYMOSHENKO, V. (2019). Iron Ore Production of Right Bank Ukraine Polissia in the 16th –17th Centuries. Crafts and Trades of the Polissia Zone. Malyn, pp. 26–41. [in Ukr.]

TRACHUK, O. (2017). Ferrous Metallurgy in the Socio-Economic Life of Eastern Slavs in the Territory of Ukraine (Second Half of the 5th–10th Centuries). Kyiv, p. 77. [in Ukr.]

TRACHUK, O. (2023). Antes and Sclavins of the Cherniakhiv Culture: Ancestors of the Slavic Nations of Europe. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), № 3. [in Ukr.]

Central State Archives of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine, Fund 3561, Descr. 1, Case 87, pp. 56-57. [in Ukr.]

Central State Archives of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine, Fund 3561, Descr. 1, Case 317, p. 69. [in Ukr.]

Central State Archives of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine, Fund 3561, Descr. 1, Case 311, p. 10. [in Ukr.]

ZIENTARA, V. (1954). Dzieje malopolskiego hutnictwa zelaznego XIV–XVII w. Warsaw, p.156. [in Pol.]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-29

Номер

Розділ

Історія України