Конституція Гетьмана Пилипа Орлика — вагомий внесок в український державотворчий процес

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2786-8818.1(1).2023.292994

Анотація

Мета дослідження – здійснення системного аналізу Конституції гетьмана Пилипа Орлика як важливого чинника державотворчого процесу в Україні. Охарактеризовано історіографію вивчення проблеми й джерельну базу. Проаналізовано особливості оцінки українськими дослідниками Конституції. Систематизовано основні положення Конституції. Методологічною основою роботи є системний підхід, принципи критичного та структурно-системного підходу до джерельної бази. Методи дослідження добиралися відповідно до поставленої мети. Використання історико-системного методу дало можливість дослідити основні положення й норми Конституції гетьмана Пилипа Орлика та узагальнити отримані результати. Наукова новизна роботи полягає у розширенні знань про важливий політичний і правовий документ першої половини ХVІІІ століття. Виявлено, що Конституція не є Основним Законом у сучасному правовому трактуванні, тому що не містить систематизованого викладу державницьких і юридичних засад козацької держави. Визначено, що головний мотив Конституції – суттєве обмеження самовладних повноважень гетьмана через створення з цією метою Генеральної ради як своєрідного козацького передпарламенту та урегулювання взаємовідносин поміж елітою козацької держави. З’ясовано, що основне завдання Конституції П. Орлика – створити життєздатну, конкурентоспроможну і збалансовану систему функціонування і взаємодії органів державної влади козацької держави. Показано, що з цією метою вперше, не тільки в українській, але і в європейській і світовій практиці, Конституція декларує процес розмежування влади на виконавчу, законодавчу і судову. Наголошено, що Конституція П. Орлика була не випадковістю, а закономірним етапом в розвитку українського державотворення, вона стала вагомим здобутком тогочасної української еліти, а юридичне оформлення державницьких напрацювань козацького керівництва посприяло посиленню козацької держави й творенню ранньомодерної української козацької нації.

Біографії авторів

Юрій Фігурний, Науково-дослідний інститут українознавства

кандидат історичних наук, завідувач відділу української етнології НДІУ

Оксана Висовень, Науково-дослідний інститут українознавства

доктор історичних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу військово-патріотичного виховання НДІУ

Посилання

FIHURNYI, Yu. (2008). “Agreement and Resolution between Hetman Orlyk and the Zaporizhzhian Army of 1710”. Ukrainian Hetman Pylyp Orlyk. Kyiv, RIUS, pp. 93–109. [in Ukr.]

SMOLII, V., ed., TROFIMUK, M., CHUKHLIB, T., comp. (2011). “Pacts and Constitutions” of the Ukrainian Cossack State (to the 300th Anniversary of its Conclusion). NAS of Ukraine. Institute of History of Ukraine; Vernadskyi National Library of Ukraine; State Archival Service of Ukraine; Central State Historical Archives, Kyiv. Lviv: Svit, 440 p. [in Ukr.]

ZAMLYNSKYI, V. (1993). Pylyp Orlyk. History of Ukraine in Persons: 9th – 18th Centuries. Kyiv, pp. 345–354. [in Ukr.]

KONONENKO, V. (2012). Pylyp Orlyk: Life, Politics, Texts: Materials of the International Scientific Conference “Ad Fontes” for the 300th Anniversary of the Bender Constitution of 1710. Kyiv, NaUKMA, October 14–16, 2010. National University Kyiv-Mohyla Academy. Kyiv: Pulsary University Press, 2011. 295 p. Studia Slavica et Balkanica Petropolitana, № 2 (12), pp. 253–256. [in Ukr.]

KRESINA, I., KRESIN, O. (1993). Hetman Pylyp Orlyk and his Constitution. Kyiv: PDE Fotovideoservice, 80 p. [in Ukr.]

KRESIN, O. (2001). Political and Legal Heritage of Ukrainian Political Emigration of the Вісник НДІУ №1, 2023 133 First Half of the 18th Century. Kyiv, 468 p. [in Ukr.]

LUKASHEVYCH, O., MANZHUL, K. (1996). “Constitution” by Pylyp Orlyk is a Historical and Legal Monument of the 18th Century. Kharkiv: Osnova, 52 p. [in Ukr.]

MUZYCHENKO, P. (2001). History of the State and Law of Ukraine. 3rd ed., stereotyped. Kyiv, 430 p. [in Ukr.]

ORLYK, P. (2006). Constitution, Manifestos and Literary Heritage: Selected Works. Kyiv: MAUP, 736 p. [in Ukr.]

TAIROVA-YAKOVLIEVА, T., сomp. (2022). Pylyp Orlyk and Mazepyntsi. Sources. Kyiv: Klio, 418 p. [in Ukr.]

SOKYRKO, O. (2010). Nation’s Maturity Test: the Constitution of Pylyp Orlyk was Adopted 300 Years Ago. Ukrainskyi tyzhden (Ukrainian Week), № 13 (126), pp. 50–52. [in Ukr.]

SLIUSARENKO, A., TOMENKO, M. (1993). History of the Ukrainian Constitution. Kyiv: "Knowledge" Society, 192 p. [in Ukr.]

SMOLKA, A. (2007). Pylyp Orlyk. Constitution of 1710. Kyiv, 104 p. [in Ukr.]

SUBTELNYI, O. (1994). Mazepyntsi. Ukrainian Separatism at the Beginning of the 18th Century. Kyiv: Lybid, 240 p. [in Ukr.]

TOMENKO, M. (2010). Values of the Constitution of Pylyp Orlyk. Hlavred (Chief Editor), № 15 (168), 34 p. [in Ukr.]

CHUKHLIB, T. (2011). An Ideal State in Ukraine? Cossack Project of 1710. Kyiv.: KyivMohyla Academy Publishing House, 104 p. [in Ukr.]

FIHURNYI, Yu. (2010). Contribution of Ukrainians to the World Constitutional Process State-Building Activity of Pylyp Orlyk in the Ukrainian Studies Dimension (To the 300th Anniversary of the Constitution of P. Orlyk – an Important Factor of Ethnic, State-Building and Nation-Building Processes in Ukraine). Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), № 2 (35), pp. 57–63. [in Ukr.]

FIHURNYI, Yu. (2007). The StateBuilding Activity of Pylyp Orlyk in the Ukrainian Studies Dimension (To the 335th Anniversary of his Birth and 265th Anniversary of his Death). Ukrainoznavstvo. (Ukrainian Studies), № 4, pp. 143–147. [in Ukr.]

FIHURNYI, Yu. (2004). Historical Origins of Ukrainian Chivalry: Essays on the Origin and Development of Cossack Traditional Culture and National Military Art in the Ukrainian Studies Dimension. Kyiv, 308 p. [in Ukr.]

FIHURNYI, Yu. (2008). Ukrainian Hetman Pylyp Orlyk. Kyiv: RIUS, 124 p. [in Ukr.]

YAKOVENKO, N. (2005). Essay on the History of Medieval and Early Modern Ukraine. 2nd ed. Kyiv: Krytyka, 584 p. [in Ukr.]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-29

Номер

Розділ

Історія України